Հետազոտություն

Գիտությունն ինձ համար դարձավ սիրելի նույնքան անսպասելի, որքան վավերագրական ֆիլմի պարագայում ստացվեց:

Մեզ թվում է, թե մենք են ընտրում մեր մասնագիտությունը, այնինչ, հնարավոր է՝ նրանք են մեզ ընտրում: Վավերագրական կինո մասնագիտությամբ բակալավրիատն ավարտելուց հետո սկսեցի ավելի շատ հետաքրքրվել ոչ միայն դասական ֆիլմերով, այլև այժմ արվող գործերով: Այդպես ասպիրանտական հետազետությանս թեման դարձավ «Հայ վավերագրական կինոն 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին»: Մասնագետները թերահավատորեն էին նայում ընտրածս թեմային՝ համարելով, որ գոյություն չունի ժամանակակից հայ վավերագրական կինո: Բայց ես գտա և վերլուծության նյութ դարձրեցի ֆիլմեր, որոնք կարող են միջազգային մակարդակով համարվել բարձրարժեք գեղագիտական արժեք ունեցող, եթե պատշաճ տարածման աշխատանքներ իրականացվեին: Էթիկական պատճառներով իմ նկարահանած ֆիլմերը չեմ ընդգրկել հետազոտությանս մեջ, քանի որ ես դրանց մասին ավելի շատ բան գիտեմ ներսից և չէի կարող անաչառ դատողություններ անել ֆիլմի մասին: ՀԱՅ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՆ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻՆ ԵՎ 21-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻՆ Գիտական ղեկավար՝ արվեստագիտության թեկնածու Ս. Գալստյան Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՅ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ՀԻՄՔԵՐԸ ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ Ոճական առանձնահատկությունները Պատկերային մտածողությունը Կառուցվածքային լուծումները Խաղային տարրը ժամանակակից հայ վավերագրական կինոյում Խաղարկային-բեմադրական տարրը ժամանակակից հայ վավերագրական ֆիլմերում Կինոյի բանաստեղծական դրսևորումները ժամանակակից հայ վավերագրական ֆիլմերում Իներցիոն ընթացք ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ Կինոբաղադրիչների օրգանական միասնության խնդիրը ժամանակակից հայ վավերագրական ֆիլմերում Կերպարաստեղծման խնդիրը ժամանակակից հայ վավերագրական ֆիլմերում 68 Ընդհանրացված կերպար Արտացոլված կերպար Մասնակի-մոնտաժային կերպար Ժամանակի և տարածության կերպար Խոսքի հետ աշխատանքի բարդությունները ժամանակակից հայ վավերագրական ֆիլմերում Արծարծվող խնդիրները և թեմաները Պատերազմի թեման Ճգնաժամի թեման Հոգևոր և պատմական թեմաներ Մարդկային հարաբերություններ Առևտրականության թեման Էթիկական խնդիրներ ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՅ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԸ Վավերագրական կինոյի լսարանի առկայության խնդիրը Հայաստանում Նորահայտ տեխնիկական միջոցների և գեղարվեստական ձևի հարաբերությունը Միտումները ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Օգտագործված գրականության ցանկ Here are some examples of Armenian contemporary films, that I consider artwork and which are available online:

Documentary_Research Seda Grigoryan