Վավերագրական կինոյի բազա

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅ ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ԿԻՆՈՅԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԷՄՊԻՐԻԿ ԲԱԶԱՆ
Հրատարակվել է ԵԹԿՊԻ «Հանդես» գիտական պարբերականում 2015թ. This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF